Witamy Państwa na oficjalnej stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej.

Naszym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb bytowych mieszkańców miasta i gminy poprzez:

  • zaopatrzenie w wodę
  • odprowadzenie ścieków
  • administrowanie lokalami komunalnymi
  • administrowanie cmentarzem
  • utrzymanie zieleni miejskiej
  • utrzymanie czystości

mgr Józef Brzezicki – Kierownik ZGKiM

Odpowiedzialni za funkcjonowanie działów:

Małgorzata Kępka – Administracja, Główna Księgowa

Wakat – Nieczystości i transport

inż. Bogdan Tusiński – Gospodarka wodna i kanalizacyjna

Irena Kmiecik – Gospodarka mieszkaniowa

Numer rachunku bankowego:
38 9658 0006 0000 0257 2003 0001
NIP 924-000-41-95

Statut ZGKiM

Regulamin organizacyjny ZGKiM