KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, woj. lubuskie, który jest reprezentowany przez Kierownika (adres: ul. Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa, tel. 68 377-44-15, e-mail: zgkim@ilowa.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. – 534 499 007, adres e-mail – inspektor@cbi24.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna RODO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że w celu usprawnienia obsługi naszych klientów od dnia 1 sierpnia 2018 r. wprowadza indywidualne rachunki bankowe – czytaj więcej …

Witamy Państwa na oficjalnej stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. Naszym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb bytowych mieszkańców miasta i gminy poprzez:

  • zaopatrzenie w wodę
  • odprowadzenie ścieków
  • administrowanie lokalami komunalnymi
  • administrowanie cmentarzem
  • utrzymanie zieleni miejskiej
  • utrzymanie czystości

mgr Józef Brzezicki – Kierownik ZGKiM

Odpowiedzialni za funkcjonowanie działów:

Małgorzata Kępka – Administracja, Główna Księgowa

inż. Zbigniew Irski – Nieczystości i transport

inż. Mariusz Moneta – Gospodarka wodna i kanalizacyjna

mgr Łukasz Kowczyk – gospodarka mieszkaniowa, zarządzanie cmentarzem

Numer rachunku bankowego:
38 9658 0006 0000 0257 2003 0001

Gmina Iłowa
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Żeromskiego 25
68-120 Iłowa
NIP: 924-180-25-85

Statut ZGKiM

Regulamin organizacyjny ZGKiM