Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z dniem 12 grudnia 2017 r. zmianie ulegają ceny świadczenia usług przez ZGKiM w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków:

  1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy zaopatrywani w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej zamieszkali w mieście Iłowa oraz sołectwach Czerna i Czyżówek – 2,88 zł/1 m3 brutto,
  2. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy zamieszkali w sołectwach: Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko, Żaganiec oraz Jankowa Żagańska zaopatrywani w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Szczepanowie –3,15 zł/1 mbrutto,
  3. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni do zbiorczej sieci kanalizacyjnej – 8,69 zł/1 m3

W związku z tym, że w grudniu mija półroczny okres rozliczenia ilości zużywanej wody i wpłacanych przez Państwa zaliczek, w dniach od 7 do 15 grudnia przeprowadzony zostanie odczyt wodomierzy. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu przez pracowników ZGKiM prosimy o uzgodnienie terminu odczytu pod nr tel.:

  • 068 3774415 (7.00 – 15.00)
  • 063600387 (po godz. 15.00)
  • 609304867 (dotyczy miejscowości: Konin Żagański, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Wilkowisko, Żaganiec).

 

Kierownik Zakładu
Józef Brzezicki

Informacja