Z okazji dzisiejszego Święta Pracowników Gospodarki Komunalnej wszystkim pracownikom naszego Zakładu składam najserdeczniejsze życzenia.

Dzisiejsze Święto jest doskonałą okazją, aby podziękować za trud i poświęcenie w realizacji tak ważnych zadań dla społeczności lokalnej. Niech w tak trudnej pracy towarzyszy Nam satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, a przede wszystkim życzliwość mieszkańców gminy.

Kierownik Zakładu
Józef Brzezicki

Święto Pracowników Gospodarki Komunalnej