Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych związanych z budową przydomowych oczyszczalni nastąpiła awaria na sieci wodociągowej w Koninie Żagańskim.

Przerwa w dostawie wody dotyczy mieszkańców Konina Żagańskiego i Lubieszowa.

Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 15:00.

Awaria