Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że zgodnie z par. 2 ust. 4 umowy o zaopatrzenie w wodę  zobowiązany jest dokonać odczytów wodomierzy i rozliczyć faktycznie zużytą wodę przez odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie złożonych deklaracji.

Odczyty będą przeprowadzane od 18 maja b.r. 

W trosce o bezpieczeństwo odbiorców wody oraz w związku z  panującą epidemią Koronowirusa  SARS-CoV-2 odczyty będą prowadzone z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.  W celu  zapewnienia właściwego rozliczenia zużycia wody prosimy o wcześniejsze samodzielne odczytanie wskazań wodomierza i podawanie stanów licznika wody inkasentom którzy zwrócą się do Państwa z taką prośbą lub przekazanie ich telefonicznie lub za pomocą  internetu.

Nr telefonów:

– 683774415  w godz. 7-15

– 68 3600387  po godz. 15 tej

Adres e-mail: zgkim@ilowa.pl

Odczyt wodomierzy