Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że zgodnie z par. 6ust. 4 umowy o zaopatrzenie w wodę  zobowiązany jest dokonać odczytów wodomierzy i rozliczyć faktycznie zużytą wodę w ostatnim półroczu przez odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) rozliczanych na podstawie złożonych deklaracji.

Jednakże w  trosce o bezpieczeństwo naszych klientów jak i pracowników zakładu  w związku z  pandemią  COVID-19 odczyty będą prowadzone z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.  W  tym celu  prosimy o wcześniejsze samodzielne odczytanie wskazań wodomierza i podanie ich inkasentom którzy zwrócą się do Państwa z taką prośbą.

Wskazania wodomierzy proszę przygotować do 17 stycznia b.r. i po tym terminie proszę przekazać je inkasentom lub telefonicznie lub za pomocą Internetu.

Nr telefonów:

– 683774415  w godz. 7-15

– 68 3600387  po godz. 17 tej

Adres e-mail: zgkim@ilowa.pl

Z poważaniem i serdecznymi życzeniami  zdrowia w 2021 r. dla  klientów ZGKiM Iłowa składa Kierownik Zakładu Józef Brzezicki

Odczyt wodomierzy