Odczyt wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że zgodnie z par. 6ust. 4 umowy o zaopatrzenie w wodę  zobowiązany jest dokonać odczytów wodomierzy i rozliczyć faktycznie zużytą wodę w ostatnim półroczu przez odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) rozliczanych na…

Odczyt wodomierzy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że zgodnie z par. 2 ust. 4 umowy o zaopatrzenie w wodę  zobowiązany jest dokonać odczytów wodomierzy i rozliczyć faktycznie zużytą wodę przez odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie złożonych deklaracji. Odczyty…

Awaria

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych związanych z budową przydomowych oczyszczalni nastąpiła awaria na sieci wodociągowej w Koninie Żagańskim. Przerwa w dostawie wody dotyczy mieszkańców Konina Żagańskiego i Lubieszowa. Przewidywany czas usunięcia awarii godz.…

Informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że z dniem 14.06.2019 r. zmianie ulegają ceny świadczenia usług przez ZGKiM w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków i wynoszą : Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy zaopatrywani w wodę…