wodociag

OCENA JAKOŚCI WODY

Stacja Uzdatniania Wody Iłowa

Stacja Uzdatniania Wody Szczepanów

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
tel. kom. 609 759 436
tel./fax 68 360 03 87

Cennik wody od 14.06.2020 r. – 3,46 zł/m3 brutto

Cennik wody od 14.06.2019 r. – 3,42 zł/m3 brutto

Cennik wody na 2019 rok dla mieszkańców Gminy Iłowa:

woda z ujęcia w Iłowej i woda z ujęcia w Szczepanowie (od 13.06.2019 r.)

2,91 zł/mnetto
3,14 zł/m3 brutto

Podstawa:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na podstawie art.9 ust 3 powyższej ustawy  z dniem 12 grudnia 2017 r. zmianie ulegają ceny świadczenia usług przez ZGKiM w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR 422/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa