wodociag

OCENA JAKOŚCI WODY

Stacja Uzdatniania Wody Iłowa

Stacja Uzdatniania Wody Szczepanów

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
tel. kom. 609 759 436
tel./fax 68 360 03 87

Cennik wody na 2018 rok dla mieszkańców Gminy Iłowa:

woda z ujęcia w Iłowej i woda z ujęcia w Szczepanowie (od 14.06.2018 r.)

2,91 zł/mnetto
3,14 zł/m3 brutto

Podstawa: Podstawa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na podstawie art.9 ust 3 powyższej ustawy  z dniem 12 grudnia 2017 r. zmianie ulegają ceny świadczenia usług przez ZGKiM w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.