Wodociągi

Oczyszczalnia

Nieczystości stałe

Cmentarz

Gospodarka mieszkaniowa