mgr Józef Brzezicki – Kierownik ZGKiM

Odpowiedzialni za funkcjonowanie działów:

Małgorzata Kępka – Administracja, Główna Księgowa

wakat – Nieczystości i transport

inż. Bogdan Tusiński – Gospodarka wodna i kanalizacyjna

Irena Kmiecik – Gospodarka mieszkaniowa

Numer rachunku bankowego:
38 9658 0006 0000 0257 2003 0001
NIP 924-000-41-95

Statut ZGKiM

Regulamin organizacyjny ZGKiM