top_nieczystosci

Odbiór nieczystości stałych


Wniosek o zawarcie umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli (użytkowników) nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Zasady segregacji odpadów w gminie Iłowa


Cennik odbioru nieczystości stałych od 1 lutego 2021:

ZARZĄDZENIE NR 299.2020 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej


Cennik odbioru nieczystości stałych od 1 stycznia 2020:

Zarządzenie nr 166.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Uchwała Nr 108/8/XIV/19 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 grudnia 2019 w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej


Cennik odbioru nieczystości stałych od 1 kwietnia 2019:

Zarządzenie nr 44.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej


Cennik odbioru nieczystości stałych do 31 marca 2019:

  • dla nieruchomości niezamieszkałych segregujących śmieci

111,85 zł/m3 brutto

  • dla nieruchomości niezamieszkałych nie segregujących śmieci

146,39 zł/m3 brutto

Podstawa: Uchwała nr 9/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Zarządzenie nr 15/18 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej