top_nieczystosci

Odbiór nieczystości stałych.

Wysypisko Czyżówek

UCHWAŁA NR 200/7/XXIX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Zarządzenie nr 285/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

ZGKiM informuje, że w 2017 roku będzie stosował ceny:

Odbiór, wywóz i składowanie nieczystości stałych:
– dla nieruchomości niezamieszkałych segregujących śmieci 97,56 zł/m3 netto (105,36 zł/m3 brutto).
– dla nieruchomości niezamieszkałych nie segregujących śmieci 126,16 zł/m3 netto (136,25 zł/m3 brutto)