top_nieczystosci

Odbiór nieczystości stałych.

Cennik odbioru nieczystości stałych od 1 kwietnia 2019:

Zarządzenie nr 44.2019 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Cennik odbioru nieczystości stałych do 31 marca 2019:

  • dla nieruchomości niezamieszkałych segregujących śmieci

111,85 zł/m3 brutto

  • dla nieruchomości niezamieszkałych nie segregujących śmieci

146,39 zł/m3 brutto

Podstawa: Uchwała nr 9/8/III/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Zarządzenie nr 15/18 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej