top_nieczystosci

Odbiór nieczystości stałych.

Wysypisko Czyżówek

Cennik odbioru, wywozu i składowania nieczystości stałych na 2018 rok:

  • dla nieruchomości niezamieszkałych segregujących śmieci

96,13 zł/m3 netto
103,82 zł/m3 brutto

  • dla nieruchomości niezamieszkałych nie segregujących śmieci

124,82 zł/m3 netto
134,81 zł/m3 brutto

Podstawa: Uchwała nr 346/7/XLV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Zarządzenie nr 439/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej