top_oczyszczal

Oczyszczalnia ścieków w Iłowej

68-120 Iłowa
ul. Żagańska 80
telefony pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego
tel. kom. 609 759 436
tel./fax 68 360 03 87

Cennik ścieków na 2019 rok dla mieszkańców Gminy Iłowa:

1. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej

8,40 zł/m3 netto
9,07 zł/m3 brutto do 13.06.2019
9,16 zł/m3 brutto od 14.06.2019
9,24 zł/m3 brutto od 14.06.2020

Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WR.RET.070.293.2018.AR z dnia 15 maja  2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Iłowa.

2. Odbiór ścieków z beczki w punkcie zlewnym:

6,22 zł/m3 brutto

Podstawa: UCHWAŁA NR 192/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

3. Odbiór i transport  i dowóz ścieków do punktu zlewnego

23,00 zł/m3 brutto

Podstawa: Zarządzenie nr 299.2020  Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.