top_oczyszczal

Oczyszczalnia ścieków w Iłowej

68-120 Iłowa
ul. Żagańska 80
telefony pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego
tel. kom. 609 759 436
tel./fax 68 360 03 87

UCHWAŁA NR 206/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec

UCHWAŁA NR 207/7/XXX/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Cennik ścieków na 2017 rok dla mieszkańców Gminy Iłowa

– ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej 7,92 zł netto/m3 (8,55 zł brutto/m3)
– odbiór ścieków z beczki w punkcie zlewnym 3,63 zł netto/m3 (3,92 zł brutto/m3)
– wybranie i dowóz ścieków do punktu zlewnego 14,43 zł netto/m3 (15,58 zł brutto/m3)