top_oczyszczal

Oczyszczalnia ścieków w Iłowej

68-120 Iłowa
ul. Żagańska 80
telefony pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego
tel. kom. 609 759 436
tel./fax 68 360 03 87

Cennik ścieków na 2018 rok dla mieszkańców Gminy Iłowa:

1. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej

8,40 zł/m3 netto
9,07 zł/m3 brutto

Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WR.RET.070.293.2018.AR z dnia 15 maja  2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Iłowa na okres 3 lat.

2. Odbiór ścieków z beczki w punkcie zlewnym:

3,51 zł/m3 netto
3,79 zł/m3 brutto

Podstawa: Uchwała nr 341/7/XLIV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

3. Odbiór i transport  i dowóz ścieków do punktu zlewnego

16,67 zł/m3 netto
18,00 zł/m3 brutto

Podstawa: Zarządzenie nr 439/17  Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.