top_oczyszczal

Oczyszczalnia ścieków w Iłowej

68-120 Iłowa
ul. Żagańska 80
telefony pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego
tel. kom. 609 759 436
tel./fax 68 360 03 87

Cennik ścieków na 2018 rok dla mieszkańców Gminy Iłowa:

1. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej

8,05 zł/m3 netto
8,69 zł/m3 brutto

Podstawa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na podstawie art.9 ust 3 powyższej ustawy  z dniem 12 grudnia 2017 r. zmianie ulegają ceny świadczenia usług przez ZGKiM w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2. Odbiór ścieków z beczki w punkcie zlewnym:

3,51 zł/m3 netto
3,79 zł/m3 brutto

Podstawa: Uchwała nr 341/7/XLIV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

3. Odbiór i transport  i dowóz ścieków do punktu zlewnego

16,67 zł/m3 netto
18,00 zł/m3 brutto

Podstawa: Zarządzenie nr 439/17  Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.