Gospodarka mieszkaniowa i cmentarz
Łukasz Kowczyk
tel. 609431012

Wodociągi i kanalizacja
Mariusz Moneta
tel. 665023557

Nieczystości stałe i ciekłe
Zbigniew Irski
tel. 724499955

Pogotowie kanalizacyjne
tel. 609759438

Telefony stacjonarne
68 3774 415
68 3774 422